Rini van Ooijen

Rini van Ooijen

Rini van Ooijen

020 22 515 44

Copyright © 2011-2019 Request Consultancy

OUTSOURCING/OFFSHORING

Als eerste stap wordt een assesment uitgevoerd om te bepalen welke taken in aanmerking komen voor outsourcing/offshoring. Gaat het om ontwikkeling, beheer of infrastructuur? Sommige taken zoals beveiliging en autorisatie liggen vaak wat minder voor de hand voor uitbesteding.

 

De kostenbesparing is aantrekkelijk maar voorkomen moet worden dat deze besparing 'verdampt', door te veel overleg en afstemming omdat afspraken onduidelijk zijn. Goede afspraken zijn dus belangrijk evenals het erop toezien dat de afspraken ook worden nagekomen.

 

Ervaring

Ik heb ervaring met uitbesteding van projecten binnen Nederland maar ook offshoring naar India en Suriname.

 

Wil je meer weten over mijn ervaring met outsourcing en offshoring?