Rini van Ooijen

Rini van Ooijen

Rini van Ooijen

020 22 515 44

Copyright © 2011-2019 Request Consultancy

BUSINESS ANALYSE 

ARCHITECTUUR

BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT MANAGEMENT 

Welkom op mijn website, hier vind je meer informatie over mijn werkgebied: Business Intelligence & Data warehousing. Sinds 2011 werk ik als ZZP-er o.a. in de rol van freelance Business Inteligence projectmanager, BI business analist of BI consultant.

BUSINESS ANALYSE

ARCHITECTUUR

PROJECT MANAGEMENT

Bij de business analyse wordt vastgesteld welke doelstellingen de organisatie heeft en met welke strategie deze  gereali-seerd kunnen worden. Om te bepalen in hoeverre de doelstellingen gehaald zijn, worden (kritische) performance indicatoren opgesteld. Uiteraard gaat het niet alleen om het rapporteren van KPI's.

 

De opbouw van een data warehouse is afhankelijk van de gebruikte bronsystemen (wat is de complexiteit en diversiteit van bronnen) en de wijze waarop de gegevens gebruikt worden (standaardrapportage of adhoc analyses).

Business intelligence en data warehouse projecten zijn veranderingsprojecten en dat stelt eisen aan het projectmanagement met aandacht voor wijzigingen in organisatie processen, IT en mogelijke weerstanden. Het project management zorgt dat al deze aspecten gemanaged worden binnen de randvoorwaarden van tijd, geld en kwaliteit.

OUTSOURCING & OFFSHORING

Veel organisaties besluiten zich op de kerntaken te richten en besteden ICT ontwikkelingen en beheer uit aan derden. Dit geldt ook voor business intelligence en data warehouse omgevingen. Volop voordelen liggen in het verschiet:  Kostenbesparing, flexibiliteit in het eventueel opschalen van de omgevingen en toegang tot gespecialiseerde kennis. Maar er zijn ook valkuilen.

OUTSOURCING - OFFSHORING 

Mijn aanpak is gedegen en waar nodig pragmatisch maar vooral inspirerend. Mijn (internationale) ervaring met projecten heb ik o.a. opgedaan bij banken, financiële instellingen, retail- en overheidsorganisaties. Bij de imple-mentaties is gebruik gemaakt van diverse tools waaronder SAS en MicroStrategy.

 

 

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

                  &

    DATA WAREHOUSING (DWH)

BI Consultant

DWH

Outsourcing

Outsourcing manager

Business analyse| Business Intelligence Projectmanager

Architectuur

Project Management

BI Consultancy

Strategie

Business Intelligence

BI Projectleider

Ik vervul regelmatig de rol van business analist of projectmanager bij nieuwbouw of migratie-projecten van datawarehouses. Ook help ik vastgelopen data warehouse projecten weer vlot te trekken.

Klik hier voor een overzicht van organisaties waar ik mijn ervaring heb opgedaan.

Agile