Houdt het project op de rails: Af en toe is een project reset nodig, ook voor BI en DWH projecten

Het komt altijd ongelegen maar het is wel verstandig om te doen: Af en toe je PC resetten. Een nieuwe update is op mijn PC geïnstalleerd en heb al de hele week de melding weggeklikt om te resetten. Het begint vervelend te worden en ik ga de openstaande applicaties afsluiten. Net voordat ik op de reset knop wil klikken trekt de volgende krantenkop mijn aandacht: “Minister trapt op de rem bij IT-project in de rechtspraak”. Als ik verder lees dan begrijp ik dat de Raad voor de rechtspraak het project KEI wil resetten maar de minister heeft er geen vertrouwen in de project reset en houdt de hand op de knip. Nu is de term reset wel een typisch technische bewoording om de status van het project te benoemen. Zou de oorzaak van de problemen liggen in te veel focus op IT? Dat maakt het krantenartikel niet helemaal duidelijk.

project reset

Randvoorwaarden voor project niet ingevuld

Het project KEI is het digitaliseringsproject Kwaliteit en Innovatie bij de Raad van de rechtspraak. Het project is bedoeld om juridische procedures te digitaliseren. Burgers en advocaten zouden in een beveiligde omgeving kunnen gaan communiceren. De kosten werden in 2012 op 7 miljoen euro geschat. Inmiddels is er 200 miljoen euro uitgegeven en zou er voor 2018 nog minstens 20 miljoen euro nodig zijn. Vier keer werden de geschatte kosten van KEI naar boven bijgesteld en drie keer werd de einddatum uitgesteld. Door het gebrek aan leiding kon de Raad onvoldoende bijsturen toen het project KEI tussentijds in de problemen kwam. De minister vindt het ‘Onverantwoord op de nu voorgestane wijze door te gaan’.

De Raad voor de rechtspraak heeft een extern adviesbureau gevraagd een review uit te voeren en van de resultaten is men erg geschrokken. Een deel van de aanbevelingen wordt overgenomen en de Raad wil het project resetten en daarna weer vervolgen. Maar de minister denkt daar anders over. De minister ziet grote risico’s aan een project reset omdat aan een aantal voorwaarden nog niet is voldaan:

1. Neuzen dezelfde kant op

De raad en bestuurders van de rechtbanken zitten niet op een lijn wat betreft analyse van de problemen en maatregelen.

2. Juiste mensen op de juiste plek

De minister heeft niet de indruk dat bestuurders, managers en IT-specialisten op de juiste plek zitten.

3. Helderheid wie waarvoor verantwoordelijk is

Het project heeft te maken met bestuurlijke chaos. Het is niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk was. Er waren vier managementlagen zonder duidelijke mandaten.

Randvoorwaarden invullen bij het begin van het project

Deze randvoorwaarden gelden niet alleen voor dit specifieke project maar is van toepassing op elk project, ook voor een business intelligence of datawarehouse project. Als deze voorwaarden niet bij het begin van het project goed ingevuld zijn wordt het vaak heel lastig om dat later alsnog te regelen. Het kost vaak heel wat tijd en energie maar het is de moeite waard om de randvoorwaarden van te voren regelen. Blijkbaar was dat niet gelukt voor het project KEI en is dat ook daarna niet gelukt.

 

Project reset: Projecten op tijd bijsturen en ‘resetten’

Projecten verkeren vaak in nogal dynamische omgevingen en dan kan er wel eens wat wijzigen. Vaak is dat helemaal niet erg, in dat geval zal er bijgestuurd moeten worden. Het is dan zaak de randvoorwaarden nog eens goed te bekijken, waar nodig aanpassingen aan te brengen en dan kan het project weer vervolgd worden. Met andere woorden: Het project is gereset.

Echter de problemen bij het project KEI waren blijkbaar zo hoog opgelopen dat een reset niet meer helpt en dat de inrichting van het project terug naar de tekentafel moet. Ik zie nog een krantekop over dit onderwerp: ‘Digitalisering rechtspraak is mislukt en moet helemaal opnieuw’. Ik wil verder lezen maar bedenk me, nu eerst mijn PC resetten, en daarna eens bekijken of mijn projecten aan een reset toe zijn…

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *